Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 2016. gada 7. novembrī svinēja 145. gadu jubileju, kas mācību iestādei ir cienījams vecums. Skola ir piedzīvojusi daudz. Pēdējos gados skola ir kļuvusi par šauru, jo, kā jau daudzi novada iedzīvotāji būs pamanījuši, mūsu novadā iedzīvotāju ar katru gadu kļūst aizvien vairāk, ko veicina Rīgas tuvums un jaunu ciematu izveide. Pārsvarā jaunpienācēji ir jaunās ģimenes, kurās jau ir un vēl būs bērni. Šī tendence jau novērojama vismaz 10 gadus, taču ir sajūta, ka pašvaldība to neredz vai nevēlas redzēt.

Jau daudzu gadus tiek runāts par skolas paplašināšanu Upesciemā. Vēl pirms nepilniem 10 gadiem Berģu skola mājoja divās ēkās – vecajā muižas ēkā bija pirmsskolas sagatavošanas grupa un 1.-4. klase. Kad skola tika apvienota ar Garkalnes vidusskolu, kļūstot par Garkalnes-Berģu pamatskolu, tā ieguva abām skolām kopīgu direktoru Laimnesi Bruģi, kura valdīšanas laikā 1.-4. klašu skolēni tika pārvietoti uz jau tā šaurajām un nepiemērotajām „lielās” skolas telpām, bet muižā tika ierīkots bērnu dārzs. Skola it kā tika paplašināta, tai pievienojot zaļus vagonus, kuros tika ierīkota skolas bibliotēka un mājturības kabinets, un maza telpa atbalsta personālam – sociālajam pedagogam un psihologam. Ziemā vagonos ir vēss, tie tiek sildīti ar elektriskajiem sildītājiem, ar skolu tos savieno polikarbonāta koridors. Vagoni arī nebija lēti, no Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā pieejamās informācijas var secināt, ka to izmaksas bija ap 75 000 LVL (106715 EUR).

Gadu vēlāk gan bērniem, gan vecākiem atkal bija jāpiedzīvo izmaiņas, skola pēkšņi kļuva par Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolu, ko vadīja atkal cits izglītības iestādes vadītājs. Ap gadu miju atkal mainījās skolas direktore, jo iepriekšējā aizgāja bērna kopšanas atvaļinājumā. Pēc gada iepriekšējais skolas direktors P.Salenieks tiesas ceļā atguva savu amatu un novada vadībai bija jāizmaksā kompensācija, kā arī viņš jāatjauno amatā. Vēl pēc gada direktors aizgāja uz citu skolu, Berģu skolā atkal atgriezās iepriekš jau šajā amatā bijusī direktore I.Briņķe (Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja A.Briņķa sieva).

Savukārt bērnu dārza telpas bija pielāgotas PII vajadzībām, taču šaurību tajās novērst nebija iespējams, arī Garkalnes novada dome neizrādīja vēlēšanos kaut ko uzlabot. Tika veidoti visādi projekti, taču nekas no tā netika realizēts, kaut arī no opozīcijas deputātu puses tika prezentēti labi jau esoši projekti, taču Domes vadošiem nekas nebija labi vai vienkārši neinteresēja. Tuvojoties 2013. gada pašvaldību vēlēšanām, sākās kaut kādas aktivitātes. Tika veidota 3D vizualizācija ar mērķi iegūt līdzekļus skolas piebūves būvniecībai. Šai konkursā uzvarēja „Idynamic”, kas pieder Garkalnes novada domes padomnieka Finanšu jautājumos A.Puzo dēlam. Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja lapā atrodamās informācijas, līgumcena 14 999LVL (21342EUR). Projekta realizēšanai bija nepieciešams reāls projekts uz kā varēja izveidot šo 3D vizualizāciju, bet par šīm izmaksām informācija nav publiski pieejama.

Savukārt 2013.gada 16. maijā noslēdzās Garkalnes novada domes izsludinātais skiču konkurss „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija”, kurā 1. godalgu ieguva SIA „Malus Arhitekti”- prēmija 2500 LVL;

  1. godalga 1400 LVL- SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”;

3. godalga 700 LVL apmērā diviem pretendentiem SIA „CORE” un Ritai Saldeniecei, Kārlim Lauderam, kā arī piešķīra divas veicināšanas prēmijas katru 350 LVL apmērā Leldei Šternai un Elzai Blomei. Kopā šis konkurss izmaksāja: 3500 LVL (4980 EUR).

Neviens no šiem projektiem netika realizēts, un pat arhitekti netika aicināti uz kādu sadarbību.

Par telpu šaurību Skolas padome informēja domi jau 2010. gadā, bet 2011. gadā jau informēja rakstiski, taču Skolas padome nesaņēma nekādu atbildi un risinājumus. 2010./2011. mācību gada ziemā opozīcijas deputāti Skolas padomei prezentēja iespējamo risinājumu PII paplašināšanai – Stopiņu novada PII jaunās piebūves projektu –, kā arī tā laika Garkalnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Izglītības jautājumos K.Bružuks prezentēja Ķekavas skolas projektu un tā finansiālo risinājumu ar privātās partnerības projektu, taču arī šīs idejas laikam atbalstu neguva.

Savukārt 2013. gada 15. februārī Garkalnes novada dome bija izsludinājusi ideju konkursu par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos, ko Garkalnes novada dome bija iegādājusies 2011. gada pavasarī par 45 000 LVL(64 029 EUR) ar mērķi tur veidot PII. Šajā konkursā godalgas sadalīja šādi: 1. vietas nebija, bet bija divas 2. vietas: devīze ”Labā ideja”- petanka, boulings, galda teniss, biljards, sporta centrs ar lekciju un nodarbību telpām- autore Zane Deimane; devīze „Atbalsts ikvienam”- multifunkcionāls dienas centrs ar aprūpes māju, veselības veicināšanas kabinetu, krīzes istabu, dienas sociālās aprūpes centru pensijas vecuma personām, dienas sociālās aprūpe centru personām ar funkcionāliem traucējumiem un dienas sociālās aprūpes centru ģimenēm ar bērniem- autore Sanita Pāne-Janevica. Katrs 2. vietas ieguvējs ieguva 750 LVL, 3. vieta tika piešķirta trīs pretendentiem 400 LVL apmērā katram. Kopā šis konkurss izmaksāja 2700 LVL (3842 EUR).

Savukārt jau pāris mēnešus vēlāk, 2013. gada decembrī, jauns konkurss par esošo ēku Sakaru ielā 5, 5a (Langstiņos, Garkalnes novadā) rekonstrukcijas par pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta izstrādi. Konkursā uzvar SIA „BRĪNIŠĶĪGO PROJEKTU BIROJS” . Līgumcena: 15 300,00 LVL (21770 EUR). Arī šis projekts netiek realizēts, taču 2014. gada pavasarī Garkalnes novada dome par 650 000 EUR iegādājas turpat, pāri ielai, Mediķu ielā, esošo privāto bērnu dārzu un to „kvalitatīvi” remontē par 155 016,61 EUR. Jau pirmajās spēcīgajās lietus gāzēs PII B5 grupiņā tek griesti…

Skolas vadība atcerējās, ka arī PII taču vienmēr ir bijusi iespēja bērniem apgūt veidošanu un vizuālo mākslu, taču uz Upesciemu bērnus no Langstiņiem nevar izvadāt, bija jārod risinājums uz vietas, tāpēc Sakaru ielā 5 tika veikts kapitālais remonts – noņemts, jumts, pārsedzes utt. –, lai ierīkotu telpas mazajiem māksliniekiem, taču brīdī, kad telpas jau bija gatavas, tika konstatēts, ka nav ne ūdens, ne kanalizācijas, tāpēc visi darbi ievilkās, un visu 2014./2015. mācību gadu veidošana un māksla mazajiem nenotika.

Savukārt 2014. gada jūnija beigās Garkalnes novada dome atkal izsludināja kārtējo konkursu uz jaunbūvējamās/rekonstruējamās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas (Upesciemā, Garkalnes novadā) meta izstrādi. Konkursa iesniegšanas beigu termiņš 23.10.2014. pl.10.00. Nolikumā paredzētie 3 apbalvojumi kopsummā 6000 EUR.

Pašreiz Garkalnes novada dome esot parakstījusi līgumu ar konkursa uzvarētājiem par tehniskā projekta izstrādi. Pēc Garkalnes novada domes priekšsēdētāja vietnieka J.Silova teiktā Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas padomes sēdē, summa būšot ap 400 000 EUR un projekta izstrādes laiks 8-12 mēneši. Tātad labākajā gadījumā skolas piebūve varētu būt gatava  2017. gada 1. septembrī. Kaut arī pats J. Silova kungs 2013. gada vecāku pilnsapulcē jaunu skolu mums – vecākiem – solīja jau 2015. gadā.

Cik ilgi bērniem un pedagogiem būs jāmācās, jāstrādā šaurībā? It kā esot plāns renovēt Sakaru ielas 5a namu, kur varētu pārlikt pagaidām muižā mītošos sešgadniekus, atbrīvojot telpas vēl kādai pirmajai klasei, ja turpinās būt divas pirmās klases. Ja savulaik gandrīz visi sešgadīgo beidzēji 1. septembrī atsāka mācības šai pat skolā, šobrīd situācija mainās, un daudzu bērnu vecāki tomēr izvēlas citas skolas – kurš telpu dēļ, kurš kvalitātes dēļ. Šoruden mācības pirmajā klasē atsāka 49 bērni, tātad divas pirmās klases, viena klase mācās „lielajā” skolā, taču otru pirmo klasi ar 25 bērniem nācās ievietot muižā. Ko darīt nākamajā gadā? Kas notiks ar bērniem, kad sāks iet 5. klasē, kad stundas notiek priekšmetu kabinetos, turklāt liela daļa kabinetu var uzņemt līdz 20 bērniem. Kādā kvalitātē mūsu bērni apgūs fiziku, ķīmiju, dabaszinības, bioloģiju utt.? Cik naudas jau ir iztērēts nerealizētos projektos un bezjēdzīgos pirkumos?

BMMP Skolas padomes sēde notiks 3.martā, pl. 18.30 skolas konferenču zālē.

FacebookTwitterGoogle+Dalīties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *